Att köpa/sälja

Köpa på auktion

Budgivningen

Bud skall avges med hög röst eller tydligt tecken och höjas med belopp som är rimligt vid den prisnivå där budgivningen pågår. Den som avger bud är bunden av detta bud till dess att någon annan bjuder högre. Vid klubbslaget har den som avgivit det högsta budet ingått bindande avtal som köp. Vid lika bud avgör auktionisten vilket bud som skall gälla.

Betalning

Betalning skall erläggas vid auktionen eller vid budgivning online senast tre dagar efter avslutad auktion. Därefter påförs dröjsmålsränta, lager- och försäkringskostnader. Auktionsverket äger full rätt att vägra kreditköp. Bankkort accepteras, vid betalning med kreditkort eller utländska kort tillkommer en avgift på 3,5% på det totala beloppet. American Express och Diners Card accepteras ej.

Inköpsavgift

För varje enskilt inrop tillkommer köparprovision på 8% och klubbslagsavgift på 20 kronor, moms tillkommer på procenten och avgiften.

Inköp genom kundservice

Inropsuppdrag lämnas via hemsidan, telefon eller inropsuppdrag i lokalen. Kontakta oss om du vill lägga bud via telefon.

Inropsuppdragen behandlas konfidentiellt och skall vara Luleå Auktionsverk tillhanda senast 30 minuter för auktionens början. Kundservice bjuder så förmånligt som möjligt för kunden. Vid lika bud gäller först inkommet bud. Det påkommer anbudsgivaren att per telefon eller efterhöra om anbud lett till köp. Betalning och avhämtning enligt ovanstående regler.

Ansvar för fel

Det åligger köparen att bedöma föremålets kondition exempelvis vad gäller lagningar, skador, signaturer etc innan auktionen. Ramskador utgör ej grund för reklamation. Ur och urverk säljs som konstföremål och Auktionsverket ansvarar ej för deras tekniska funktion. Tekniska fel på TV-apparater, radio, el- köksmaskiner, etc som utbjudes separat där köparen har rätt att testa apparatur/maskin i två dagar, sker reklamation som godkännes av Auktionsverket. Äger köparen rätt att mot återlämnande av föremålet återfå erlagd köpeskilling. Luleå Auktionsverk ansvarar således inte för direkta eller indirekta skador som köparen kan ha drabbats av.

Sälja på auktion

Luleå Auktionsverk åtar sig att på nedan angivna villkor såsom kommissionär på auktion, försälja av säljare inlämnade föremål mot en försäljningsavgift.

Försäljningsavgifter

Vid försäljning utgår för varje auktionspost en avgift om 20% samt en slagavgift om 20 kronor, där det tillkommer lagstadgad moms på 25% på samtliga avgifter.

Transport/förvarning

Vi hämtar och förvarar för kunds räkning mot avgift. Transport utförs mot avgift med Eget lastfordon, där det tillkommer lagstadgad moms på 25% på samtliga avgifter.

Utbetalning

Utbetalning till säljaren görs inom 7 arbetsdagar efter auktionens slut, under förutsättning att full betalning erhållits av köparen samt förutsatt att ingen reklamation skett.