Värderingar

Luleå Auktionsverks värderingsman Peter Höggren utför värderingsuppdrag – hela hem och enstaka föremål – enligt överenskommelse.

Kontakta oss för mer information.

Värderingsuppdrag