Att köpa/sälja

Köpa på auktion

Budgivningen

Bud skall avges med hög röst eller tydligt tecken och höjas med belopp som är rimligt vid den prisnivå där budgivningen pågår. Den som avger bud är bunden av detta bud till dess att någon annan bjuder högre. Vid klubbslaget har den som avgivit det högsta budet ingått bindande avtal som köp. Vid lika bud avgör auktionisten vilket bud som skall gälla.

Betalning

Betalning skall erläggas vid auktionen eller vid budgivning online senast tre dagar efter avslutad auktion. Därefter påförs dröjsmålsränta, lager- och försäkringskostnader. Auktionsverket äger full rätt att vägra kreditköp. Bankkort accepteras, vid betalning med kreditkort eller utländska kort tillkommer en avgift på 3,5% på det totala beloppet. American Express och Diners Card accepteras ej. Det går även att betala med Swish.

Inköpsavgift

För varje enskilt inrop tillkommer köparprovision på 10% och klubbslagsavgift på 20 kronor, moms tillkommer på procenten och avgiften.

Frakt

Om kunden inte har möjlighet för avhämtning erbjuder Luleå Auktionsverk att boka frakt och skicka varor mot avgift.

Hämtning av objekt

Efter att föremålet har klubbats har ni 2 arbetsveckor att betala och avhämta det. Om det inropade objektet inte betalas och avhämtas inom angiven tid omförsäljes föremålet för er räkning om ej annat har överenskommit. En extra förvaringsavgift kommer även att utgå om 100 SEK per objekt och vecka.

Inköp genom kundservice

Inropsuppdrag lämnas via hemsidan, telefon eller inropsuppdrag i lokalen. Kontakta oss om du vill lägga bud via telefon.

Inropsuppdragen behandlas konfidentiellt och skall vara Luleå Auktionsverk tillhanda senast 30 minuter för auktionens början. Kundservice bjuder så förmånligt som möjligt för kunden. Vid lika bud gäller först inkommet bud. Det påkommer anbudsgivaren att per telefon eller efterhöra om anbud lett till köp. Betalning och avhämtning enligt ovanstående regler.

Ansvar för fel

Det åligger köparen att bedöma föremålets kondition exempelvis vad gäller lagningar, skador, signaturer etc innan auktionen. Ramskador utgör ej grund för reklamation. Ur och urverk säljs som konstföremål och Auktionsverket ansvarar ej för deras tekniska funktion. Tekniska fel på TV-apparater, radio, el- köksmaskiner, etc som utbjudes separat där köparen har rätt att testa apparatur/maskin i två dagar, sker reklamation som godkännes av Auktionsverket. Äger köparen rätt att mot återlämnande av föremålet återfå erlagd köpeskilling. Luleå Auktionsverk ansvarar således inte för direkta eller indirekta skador som köparen kan ha drabbats av.

Sälja på auktion

Luleå Auktionsverk åtar sig att på nedan angivna villkor såsom kommissionär på auktion, försälja av säljare inlämnade föremål mot en försäljningsavgift.

Försäljningsavgifter

Vid försäljning utgår för varje auktionspost en avgift om 20% samt en slagavgift om 20 kronor, där det tillkommer lagstadgad moms på 25% på samtliga avgifter.

Transport/förvarning

Vi hämtar och förvarar för kunds räkning mot avgift. Transport utförs mot avgift med Eget lastfordon, där det tillkommer lagstadgad moms på 25% på samtliga avgifter.

Utbetalning

Utbetalning till säljaren görs inom ca. 14 arbetsdagar efter auktionens slut, under förutsättning att full betalning erhållits av köparen samt förutsatt att ingen reklamation skett.

Integritetspolicy

AB Luleå Auktionsverk lyder under bestämmelserna i den svenska personuppgiftslagen (1998:204). AB Luleå Auktionsverk, orgnr. 556287-7018, Kungsgatan 15, 972 34 Luleå, e-post: info@lulea-auktionsverk.com, telefon: +46 92015800, är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som du som Kund lämnar till AB Luleå Auktionsverk.

Personuppgifter, såsom namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress, som lämnats i samband med Kundens användning av Tjänsten, används för att tillhandahålla, administrera och kontrollera Tjänsten, Kundens användning av Tjänsten, administrera parternas avtalsförhållande och fullgörelse av Luleå Auktionsverks skyldigheter hänförliga till auktionsverksamheten, för att kunna ge god service samt för att fullgöra förpliktelser enligt lag.

Personuppgifterna kan även komma att behandlas för administrativa meddelanden, nyhetsbrev, mm. Dessutom kan Kundens personuppgifter användas för fakturering och för att skicka viktig information till Kunden.

Personuppgifterna kan komma att uppdateras och kompletteras genom inhämtning av uppgifter från privata och offentliga register. Kunden har rätt att, efter skriftlig begäran, få skriftlig information om vilka personuppgifter som Luleå Auktionsverk har registrerat och hur dessa uppgifter används. Kunden har även rätt att begära att Luleå Auktionsverk rättar eller tar bort felaktiga uppgifter om Kunden. Även den som inte vill att hans/hennes personuppgifter ska behandlas för ändamål som rör direktmarknadsföring ska skicka en skriftlig begäran om detta till Luleå Auktionsverk. Dessa Villkor gäller för Kunden och dess användning av Tjänsten och köp av Föremål så snart Kunden har registrerat sig på Tjänsten. Registrerad köpare är kvar i vårat kundregister tills köpare meddelar oss om annat. Registrerad säljare är kvar i vårat register tills uppdrag fullgjorts (max 1 år)